Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Třída s rozšířenou výukou

Třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

Čeká Vás v příštím roce zápis dítěte do první třídy? Přemýšlíte o klasické základní škole nebo hledáte alternativy? Máme pro Vás nabídku třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. Jedná se o koncept výuky pro děti prvního stupně, který vychází z běžného studijního programu školy a je rozšířen o další hodiny.

Děti budou mít 3 hodiny angličtiny týdně v půlených skupinách, jejíž výuka systematicky směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English po třetí a páté třídě. Dalšími předměty rozšířené výuky je hodina osobnostního a psychologického rozvoje, kde se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování, učí se pracovat v týmech i zvládat svoje emoce, rozšiřují si obzory v různých směrech a hodina logiky, která rozvíjí schopnost dětí samostatně myslet. K témuž cíli přispívá i Hejného metoda využívaná při výuce matematiky, která je navíc několikrát týdně vyučována v půlených skupinách.

Tento program funguje od roku 2013 v Prostějově a postupně se rozšířil do škol ve 13 městech. Všechny hodiny navíc, půlená výuka, učebnice angličtiny, tisk materiálů k výuce a potřebné pomůcky jsou hrazeny z měsíčních příspěvků rodičů.

„Důležité je také to, že se ve třídě sejdou děti rodičů, kteří považují vzdělání svých dětí za prioritu. Myslím, že takový přístup se jim mnohonásobně vrátí už jen v tom, jak tvůrčí a pohodová atmosféra ve třídě panuje a jak jsou v ní děti spokojené,” uvedl Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání. Třída není primárně zaměřena na nadané děti, ale vzhledem k individuálnímu přístupu a širšímu záběru je pro tyto děti vhodná a učitelé jsou na práci s nimi připraveni.

Třída s rozšířenou výukou bude ve školním roce 2023/2024 otevřena v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm. V letošním školním roce 2022/2023 výuku v této třídě již prvním rokem úspěšně realizujeme. Ve středu 18. ledna 2023 v 16.00 proběhne v ZŠ Tyršova 913 informační schůzka s rodiči. Rodiče na ní získají všechny potřebné informace o škole i o tom, jak probíhá výuka a čím se liší od standardních tříd. Druhá informační schůzka proběhne v pondělí 20. března 2023 v 18.00 v ZŠ Tyršova 913.

„Naše škola dlouhodobě poskytuje pedagogickou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům-cizincům i žákům nadaným. Pro první dvě skupiny dětí zajišťujeme při vzdělávání systematickou pomoc školního psychologa, školního speciálního pedagoga, adaptačních koordinátorů, asistentů pedagoga i navýšené hodiny speciálně pedagogické péče. V posledních letech stále častěji přemýšlím nad systematickou podporou dětí, které ve výuce zvládají více, než jejich vrstevníci, mají motivaci a vůli se učit a objevovat stále něco nového, jejich studijní potenciál není a ani nemůže být v běžné třídě plně rozvíjen. Myslím, že pro tyto děti je nabídka tohoto rozšiřujícího vzdělávacího programu tou správnou volbou. Záměr otevření jedné první třídy v příštím školním roce s daným programem byl projednán také se zřizovatelem školy, který mu po představení vyjádřil svou podporu“, uvedla ředitelka školy Zdeňka Murasová.

Aktuální informace najdete na www.zstyrfren.cz a www.svetvzdelani.cz