Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje

Název: Mateřská škola Markova, Frenštát pod Radhoštěm
Adresa školy: Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

Zřizovatelem Mateřské školy Markova je Město Frenštát p. R., provozovatelem a zaměstnavatelem pracovníků je Základní škola a Mateřská škola Frenštát p.R., Tyršova 913. Kapacita mateřské školy je 74 dětí. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených oddělení, tedy sourozenci spolu, pokud rodiče nežádají jinak.

V mateřské škole pracuje šest plně kvalifikovaných učitelek, z nichž jedna plní úlohu zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání, a čtyři správní zaměstnanci.

Provoz MŠ je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Programové zaměření MŠ:

Mateřská škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření základů zdravého životního stylu, poznávání a ochranu životního prostředí (ekologická výchova). Děti jsou vedeny ke smysluplnému využívání času (prevence vzniku nežádoucích jevů), k reálnému nazírání na svět, k aktivnímu myšlení. Rozvíjíme prosociální chování, vytváříme u dětí sociální dovednosti. To vše přiměřeně jejich věku a ve spolupráci s rodinou.

Předškolní vzdělávání v MŠ probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Celý rok s úsměvem. V MŠ pracujeme s dětmi také v kroužku valašských tanečků. Starší děti se učí pískat na zobcovou flétnu. Zájemci  se mají možnost v kroužku angličtiny seznamovat se základy anglického jazyka. Umožňujeme návštěvu logopeda a nabízíme nápravu vad výslovnosti přímo v mateřské škole.

Během roku připravujeme společně s rodiči pro děti řadu akcí, např. předplavecký výcvik, lyžařský kurz, mikulášskou nadílku, dětský karneval, besídku ke Dni matek, školní výlet, sportovní olympiádu, dětský den, rozloučení se školáky a další.

Kontakty:

Vedoucí učitelka: Kateřina Balážová

Telefon: 556 835 969

E-mail: msmarkova1@seznam.cz

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm