Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Vydávání přihlášek a zápisových lístků

 

Přihlášky na střední školy vydají vycházejícím žákům třídní učitelé v termínu 8. 2. - 12. 2. 2021

 

Zákonný zástupce žáka si může vyzvednout zápisový lístek

v kabinetě výchovné poradkyně od 8. 2. do 15. 3. 2021 a to vždy

v době konzultačních hodin. Je nutné předložit průkaz totožnosti.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 

Mgr. Radana Filipová, Mgr. Eva Lípová

 

Po: 15:00 - 15:45     Mgr. Eva Lípová

St: 15:00 - 15:45     Mgr. Eva Lípová

Čt: 10:00 - 10:45     Mgr. Eva Lípová

Čt: 10:00 - 10:45     Mgr. Radana Filipová

 

Mimo vypsané konzultační hodiny se zápisové lístky nebudou vydávat.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm