Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Volná místa

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitel/ka 2. stupně s aprobací anglický jazyk, ruský jazyk, hudební výchova (případně český jazyk)

 

Předpoklady:

-          odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

-          zdravotní způsobilost

-          trestní bezúhonnost

-          organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti

-          pracovní tvořivost, samostatnost a flexibilita

-          dovednost práce na PC

 

Platové zařazení:

12. platová třída (podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Místo výkonu práce: Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, nástup 25. 8. 2020

 

K přihlášce přiložte:

-          strukturovaný profesní životopis

-          kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými materiály v zalepené obálce označenou VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – UČITEL 2. STUPNĚ doručte do 15. 5. 2020 na adresu ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913, okres Nový Jičín, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm nebo zašlete elektronicky na adresu reditel@zstyrfren.cz.

 

Termín výběrového řízení: v týdnu od 18. 5. 2020

 

Přihlášení uchazeči budou o termínu výběrového řízení včas informováni. Součástí výběrového řízení bude osobní pohovor s uchazečem. K pohovoru budou přizváni jen ti uchazeči, kteří splňují požadovanou odbornou kvalifikaci.

 

Ve Frenštátě p. R., 24. 4. 2020                                

 RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

                 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm