Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Volná místa

 

Učitel/ka cizích jazyků 

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín přijme od 1. 9. 2019 kvalifikovaného učitele/ku cizích jazyků (anglický, ruský) na plný úvazek.

Platové zařazení: 12. platová třída (podle délky uznané praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 

Požadované doklady:
a) profesní životopis
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Žádosti zasílejte na adresu ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 744 01 Frenštát p. R. nebo na e-mail: reditel@zstyrfren.cz do 30. 4. 2019. Informace na tel. č. 556 835 038, 556 835 920.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm