Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Termín vydávání přihlášek a zápisových lístků

Přihlášky na střední školy vydají vycházejícím žákům třídní učitelé v termínu

3. 2. - 7. 2. 2020

Zákonný zástupce žáka si může vyzvednout zápisový lístek

v kabinetě výchovné poradkyně od 21. 1. 2020 do 15.3. 2020 a to vždy

v době konzultačních hodin. Je nutné předložit průkaz totožnosti.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Radana Filipová

Út: 10.00 – 11.30, 14.00 – 15.30

Mimo vypsané konzultační hodiny a v průběhu jarních prázdnin se zápisové lístky nebudou vydávat.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm