Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání II“

 

Společně ve vzdělávání II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009892 je v pořadí již druhým projektem, který byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který volně navazuje na předchozí projekt Společně ve vzdělávání I.

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín jej realizuje od 1. ledna 2019 a celkově byl podpořen částkou 2 767 719Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2020. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská škola, základní škola a nově i školní družina v následujících oblastech:

 

mateřská škola                                                        

 • školní asistent – personální podpora                  
 • vzdělávání pedagogů                                           
  - cizí jazyky                             
  - polytechnické vzdělávání                
  - ICT                                                   
 • využití ICT ve vzdělávání

 

základní škola

 • školní psycholog – personální podpora   
 • školní speciální pedagog – personální podpora 
 • vzdělávání pedagogů
  - čtenářská gramotnost
  - matematická gramotnost
  - polytechnické vzdělávání
  - ICT
  - projektová výuka
 • využití ICT ve vzdělávání

 

školní družina

 • školní asistent – personální podpora
 • vzdělávání pedagogů        
  - čtenářská gramotnost
  - cizí jazyky
  - polytechnické vzdělávání
  - ICT
  - projektová výuka
  - kulturní povědomí a vyjádření
 • využití ICT ve vzdělávání
 • zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
 • projektové dny ve ŠD
 • projektové dny mimo ŠD

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, využitím nových moderních technologií při výuce a zapojením zážitkových forem vzdělávání. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ a ŠD.

Věříme, že společnými silami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

 

Zdeňka Murasová

 

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm