Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání“

Projekt „Společně ve vzdělávání“

Společně ve vzdělávání r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003101 – to je název projektu, který začíná realizovat od 1. ledna 2017 ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpořen částkou 2 092 710 Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2018. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu. 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská a základní škola v následujících oblastech:

mateřská škola                                                        

 • školní asistent – personální podpora           
 • vzdělávání pedagogů                                   
  - čtenářská pregramotnost                       
  - matematická pregramotnost                 
  - inkluze                                       
  - specifika práce s dvouletými dětmi
  - individualizace vzdělávání v MŠ

základní škola

 • školní psycholog – personální podpora        
 • školní speciální pedagog – personální podpora      
 • tandemová výuka na ZŠ
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ.

Věříme, že společnými silami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

 Zdeňka Murasová

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm