KND - Klub nadaných dětí

při ZŠ a MŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

O nás

Klub nadaných dětí byl založen v září 2010, vznikl za spolupráce Mensy ČR s finanční podporou Města Frenštát p. R.

Navštěvují ho především děti 1. stupně ZŠ. Počet dětí se každoročně mění přechodem žáků na 2. stupeň a na  gymnázia, přijímáním dětí nově vyšetřených, které mají IQ vyšší než 120 bodů.

K rozvoji svého intelektu, především logického myšlení, analogie, kombinačních schopností, prostorové představivosti, jazykového citu a další částí intelektu, mají k dispozici řadu naukových, logických a konstruktivních her, kvízů, rébusů, křížovek. Zařazována je práce s abstraktními symboly, cvičení paměti a pozornosti. Zaměřujeme se také na práci s encyklopediemi a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost informace vyhledávat a třídit.

V rámci Klubu se děti účastní logické olympiády pořádané Mensou, navštívily interaktivní výstavu hlavolamů, jazykolamů, optických klamů, hádanek a iluzí Science centra IQ parku Liberec. Navázali jsme spolupráci s Omniveda, Věda nás baví o. p. s. Českého vysokého učení technického Praha, která si pro nás připravuje workshopy chemicko-přírodovědných pokusů.

Děti se scházejí každé pondělí v době od 13.20 do 14.50 hodin v multimediální učebně. Věnují se jim paní učitelky Mgr. Helena Křištofová a Mgr. Iva Lazarová.