Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Výsledky voleb do školské rady

18.12.2020

 

V listopadu a prosinci 2020 proběhly volby a jmenování členů Školské rady při ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín pro nové funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 s následujícími výsledky:

· z řad pedagogických pracovníků byly na pedagogické radě dne 3. 12. 2020 zvoleny

Mgr. Jana Bartošová

Mgr. Gabriela Strakošová

 

· Rada města na svém 50. zasedání dne 25. 11. 2020 jmenovala členy zastupující zřizovatele

Mgr. Jiří Novotný

PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D.

 

· při volbách z řad zákonných zástupců žáků byli na základě vyhodnocení volební komise ze dne 15. 12. 2020 zvoleni

Zdeňka Čadová

JUDr. Petr Holášek

 

Zápisy z jednotlivých voleb a jmenování jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 18. 12. 2020

 RNDr. Zdeňka Murasová

ředitelka školy

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm