Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Oznámení pro strávníky

15.03.2022

 

Vážení strávníci,

od 1. dubna 2022 byla upravena kalkulace ceny za 1 oběd.

a) Pro cizí strávníky došlo k navýšení částky ze 74,- Kč na částku 79,- Kč. Prosím cizí strávníky, kteří zadali finanční limit na svém účtu, aby si jej navýšili (při počtu 23 pracovních dnů je finanční limit 1817,- Kč). Platba na měsíc duben bude provedena 25. března 2022.

b) U žáků a pracovníků školy cena za 1 dotovaný oběd zůstává stejná.
Výši limitu pro žáky doporučuji 1 000,- Kč.

c) K navýšení částky došlo u položek věcných a mzdových nákladů, které žáci a zaměstnanci školy přítomni ve dnech školního vyučování neplatí. Nedotovaný oběd pro žáky a zaměstnance se navýší o 11,- Kč, a to z 38,- na 49,- Kč. Z tohoto důvodu naléhavě upozorňuji rodiče, aby obědy svým dětem v době jejich nepřítomnosti ve škole odhlašovali, v případě odběru oběda při absenci žáka ve škole je účtována plná sazba.

Nové kalkulace oběda podle věku a druhu strávníka:

Žáci, kteří v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, dosáhnou věkové hranice, hradí:

Věkové hranice Strávník platí za 1 oběd Doplatek za nedotovaný Nedotovaný 1 oběd
Žáci 7–10 let  25,- 49,- 74,-
Žáci 11–14 let 27,- 49,- 76,-
Žáci 15 a více let 28,- 49,- 77,-
Dospělí školní 28,- 49,- 77,-
Dospělí cizí 79,-   79,-

Žurovcová Jitka, vedoucí školní jídelny

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm