Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Aktivity ŠD

Mikulášské nocování

V pátek 1. prosince proběhla v naší družině oblíbená akce – Mikulášské nocování, které je určeno pro prvňáčky (druháci jsou vždycky smutní, že oni už nocovat nemohou).

 I letos jsme se ve ŠD sešli v šest večer a postupovali dle osvědčeného scénáře: sraz, večeře, koledy u vánočního stromu na náměstí, návštěva Mikuláše a spaní v tělocvičně. Po vydatné večeři jsme se všichni, vybaveni světélkujícími rohy, čelovkami či baterkami, vydali ke stromečku na náměstí. Při zpívání vánočních koled jsme zde měli i publikum, které se k nám přidalo. Při této předvánoční chvilce zpěvu děti dokázaly, že koledy znají a moc rády si je zazpívají. Z náměstí jsme si udělali malou procházku. Na cestu nám svítily nejen baterky, ale také spousta svítících čertovských rohů. Náš „čertovský“ průvod opět budil zaslouženou pozornost. Po příchodu na školní dvůr čekalo na děti veliké překvapení – barevný ohňostroj, ze kterého byly nadšené. O toto zpestření pátečního večera se postaral pan Zrůst. Po uhasnutí posledních jiskřiček ohňostroje jsme se odebrali do školy, abychom se stačili připravit na příchod Mikuláše (ten totiž poslal SMS paní vychovatelce, že už je na cestě za námi). V herně jsme se usadili, potrénovali pár písniček a již se ozvalo zabouchání na dveře – Mikuláš s čertem a andělem byli zde! Ti, kteří se báli této návštěvy, tiskli se k paní vychovatelce. Děti před Mikuláše a jeho doprovod předstupovaly po jednotlivých odděleních. Všichni byli na vzácnou návštěvu dobře připraveni a jednotlivá oddělení zazpívala společně písničku. Za svou snahu byly děti odměněny dárečkem. Na závěr se všichni s Mikulášem, andělem a čertem vyfotili. Po jejich odchodu již nebylo na co čekat a děti se začaly, i se svým vybavením, stěhovat do tělocvičny. Zde si každý našel to své místečko (nejlépe co nejblíže ke kamarádovi) a všichni malí nocležníci se začali ukládat ke spánku. Paní vychovatelka přečetla pohádku na dobrou noc a již nic nebránilo tomu, aby všichni sladce usnuli.

Ráno, ještě za tmy, se začali probouzet první nedočkavci. Jakmile byli vzhůru všichni, začalo velké převlékání a uklízení spacáků a karimatek. Po ranní hygieně a uložení svých věcí se všichni odebrali do školní družiny ke snídani, kterou dětem dovezl opět pan Zrůst. Po zbaštění koblížků, koláčků či loupáků se všichni s radostí přemístili do tělocvičny. Zde si děti zahrály sportovní hry, při kterých jim čekání na rodiče rychle uběhlo.  

Letošní nocování v družině proběhlo na jedničku. Spokojení byli všichni – děti, paní vychovatelky i rodiče. A tak to má být. Tak zase za rok!

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Zrůstovi za pomoc při realizaci této akce.     

GALERIE

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm