Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Mikulášské nocování 2022 ve ŠD

28.11.2022

 

V pátek 25. listopadu, těsně před první adventní nedělí, proběhlo v naší družině tradiční Mikulášské nocování. Přestože tato předvánoční akce má u nás dlouholetou tradici, její přípravy nepodceňujeme. Ty začínají dlouho před stanoveným termínem. Je potřeba v dostatečném předstihu informovat nejen rodiče prvňáčků, ale namotivovat i samotné budoucí nocležníky. Taktéž je nutné se domluvit na daném termínu s Mikulášem a jeho doprovodem. S dětmi nacvičit koledy a básničku pro Mikuláše. No a v neposlední řadě zajistit daný počet stejných balíčků (v dnešní finančně náročné době úkol věru nelehký). Období příprav jsme zvládli a přiblížil se den D. Od rána byly děti velice natěšené a nemohly se dočkat chvíle, kdy se s plnou výbavou „nastěhují“ do noční družiny. Odpoledne se v družině ještě pilovaly koledy, básničky či písničky, které měly potěšit Mikuláše a anděla. I toto dlouhé čekání konečně skončilo, nastal podvečer a všichni „nocležníci“ dorazili do školní družiny. Protože víme, že opakování je matka moudrosti, zopakovali jsme si natrénované koledy a písničky pro Mikuláše. Ještě doznívaly poslední tóny a ozvalo se zaklepání na dveře. A ejhle, Mikuláš s andělem jsou tu! Nastalo veliké očekávání věcí budoucích. Mikuláš se s dětmi přivítal a vyptával se jich, jak se mají. Poté otevřel knihu hříchů a hledal, jestli tam najde zápis o nějakých hříšnících. Kouzelná kniha prozradila, že některé děti nerady uklízí po sobě hračky v družině a také v ní bylo napsáno, že některé děti paní vychovatelky zlobí. Jakmile děti slíbily nápravu, začalo rozdávání dárečků. Konečně děti mohly zúročit to, co si v družině celý týden trénovaly a připravovaly. Balíčky byly rozdány, koledy zazpívány a mohlo se vyrazit na procházku k rozsvícenému stromu na náměstí. Zde, věrni své letité tradici, jsme všichni společně zpívali koledy. Atmosféra byla tradičně pohodová a zároveň slavnostní. Z náměstí jsme se vydali ještě na krátkou večerní procházku. Děti, vybavené svítícími rohy, lampióny, čelovkami či baterkami, vytvořily úžasný „čertovský“ průvod. Příjemně unaveni večerní procházkou jsme se vrátili do školy. Zde už to šlo ráz na ráz: nachystat si věci na spaní, umýt zuby, zachumlat se do spacáku, zavřít oči a spát. Paní vychovatelka ještě přečetla pohádku na dobrou noc a již nic nebránilo oddat se sladkému spánku. Ráno některá „ranní ptáčata“začala ožívat ještě za hluboké tmy. Netrvalo dlouho a začali se probouzet i ostatní. Než jsme si smlsli na dobré snídani, museli si všichni (mnozí za vydatné pomoci paní vychovatelek) sbalit své věci. Po snídani si děti mohly vybrat, jestli si čekání na rodiče zkrátí pohybem v tělocvičně nebo poklidným malováním či hraním si ve školní družině. Všechny děti odcházely domů se spoustou krásných zážitků z této naší předvánoční akce. Tak zase za rok!

Zdenka Kučerová, vedoucí vychovatelka

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm