Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Důležité informace pro žáky a rodiče k provozu školy od 27. 2. 2021

27.02.2021

 

- Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací a vyhlášením nouzového stavu se od 27. února 2021 do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků na předškolním, základním a zájmovém vzdělávání. To znamená:

· přerušuje se provoz mateřské školy

· všichni žáci základní školy od 1. do 9. ročníku přecházejí na distanční způsob výuky

· přerušuje se provoz školní družiny

 

- Školní jídelna v uvedeném období zatím zůstává v provozu. Vzhledem k předpokládanému minimálnímu zájmu o odběr oběda žáky na distanční výuce budou nově obědy hromadně odhlášeny žákům 1. a 2. ročníku na období od 1. 3. do 21. 3. 2021 vedoucí školní jídelny. Pokud budou mít žáci zájem o odběr oběda za dotovanou cenu, musí si jej v systému na daný den nově přihlásit. Žáci si mohou oběd odebrat v době od 11.30 do 12.30 hodin do jídlonosiče ze dvora z rampy školní jídelny.

 

- Informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let rodiče naleznou na webových stránkách školy v hlavní nabídce Žádost o ošetřovné. K uplatnění žádosti rodiče nepotřebují potvrzení školy o jejím uzavření.

 

- Jsou umožněny individuální prezenční konzultace žáka ve škole (1 žák + 1 učitel). O organizaci konzultací rozhoduje s ohledem na vzdělávací potřeby žáka ředitelka školy.

 

- Rozhodnutím hejtmana MSK ze dne 29. 12. 2020 byla naše škola zařazena mezi školy určené k zajištění nezbytné péče o děti rodičů kritické infrastruktury (zdravotníci, hasiči, policisté, pracovníci v sociálních službách aj.). Tuto péči poskytujeme i nadále v pracovních dnech denně v čase od 6.00 do 18.00. Pokud některý z rodičů spadá do uvedené skupiny a potřebuje zajistit péči o své dítě ve věku 3 – 10 let, případně zjistit další informace, prosím, kontaktujte za tímto účelem přímo ředitelku školy nebo vedoucí učitelku MŠ.

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 27. 2. 2021

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm