Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Informace pro žáky a rodiče k organizaci vzdělávání a k provozu školy od 4. 1. 2021

29.12.2020

Informace pro žáky a rodiče k organizaci vzdělávání a k provozu školy od 4. 1. 2021

(vychází z Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021)

 

1. Organizace vzdělávání

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 o přijetí krizových opatření se od 4. 1. 2021 mění výuka žáků základních škol následovně:

· Pokračuje prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci do školy vstupují přes školní dvůr, kde je podle dříve dohodnutých časových odstupů vyzvedávají jejich třídní učitelé nebo pověření pedagogičtí pracovníci.

· Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V rámci třídy je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

· Zahajuje se povinná distanční výuka žáků 3. až 9. ročníku. Rozvrhy hodin synchronní výuky (online, videokonference) jednotlivých tříd budou vyvěšeny v Bakalářích na nástěnce školy. Bude zachován dřívější zavedený model synchronní výuky v dopoledních hodinách.

 

2. Školní družina

· Ranní družina není poskytována (nejsme schopni personálně zajistit homogenitu několika skupin žáků dle hygienických opatření).

· Odpolední vzdělávací aktivity ve školní družině jsou poskytovány žákům 1. a 2. ročníku do 17 hodin.

 

3. Poskytování školního stravování

· Všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášení ke školnímu stravování jsou k odběru oběda trvale přihlášeni. Ve školní jídelně se stravují přímo u stolu pouze žáci v prezenční výuce.

· Žáci 3. až 9. ročníku vzdělávající se distančně mají obědy hromadně odhlášeny. Pokud tito žáci mají zájem o odběr dotovaného oběda ze školní jídelny, musí si odběr oběda v elektronickém systému ŠJ sami zvolit.

· Žáci v distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče ze dvora z rampy školní jídelny v časech 11.15 – 11.30 nebo 12.00 – 12.20.

 

4. Různé

· Jsou umožněny individuální prezenční konzultace žáka ve škole (1 žák + 1 učitel). O organizaci konzultací rozhoduje s ohledem na vzdělávací potřeby žáka ředitelka školy.

· Rozhodnutím hejtmana MSK ze dne 29. 12. 2020 byla naše škola zařazena mezi školy určené k zajištění nezbytné péče o děti rodičů kritické infrastruktury (zdravotníci, hasiči, policisté, pracovníci v sociálních službách aj.) od 4. 1. do 10. 1. 2021. Tuto péči poskytujeme v pracovních dnech denně v čase od 6.00 do 18.00. Pokud některý z rodičů spadá do uvedené skupiny a potřebuje zajistit péči o své dítě ve věku 3 – 10 let, případně zjistit další informace, prosím, kontaktujte za tímto účelem přímo ředitelku školy.

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 29. 12. 2020

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm