Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Den periodické tabulky prvků

13.03.2019

Den periodické tabulky prvků (projektový den osmých tříd)

 

Byla to tehdy, před 150 lety, událost světového významu. Ruský fyzik a chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev představil své uspořádání chemických prvků podle stoupající atomové hmotnosti. Prvky v tabulce vytvářely v řadách a sloupcích systém, ze kterého se daly předpovědět i vlastnosti tehdy neznámých prvků. Mendělejevova tabulka (soustava) se stala jedním ze symbolů chemie a dodnes nesmí chybět v žádné učebnici chemie. Organizace spojených národů dokonce prohlásila rok 2019 Mezinárodním rokem periodické soustavy prvků.

 

 

Mendělejevovým dílem jsme se nechali inspirovat i v ZŠ Tyršova 913 a na pátek 8. března učitelé připravili pro žáky osmých tříd Den periodické tabulky prvků. Osmáci vytvořili 16 soutěžních týmů a čekala na ně projektová výuka v českém jazyce, fyzice, chemii, přírodopise a výtvarné výchově. Body navíc pro svá soutěžní družstva mohli žáci získat za aktivní přístup, skupinovou práci a plnění bonusových úkolů.

 

 

Jaké činnosti čekaly na žáky v jednotlivých předmětech? Český jazyk byl příležitostí pro básníky, vymyslet básničku, ve které se objeví chemické prvky (polokovy a nekovy), to byl úkol hodný mistrů. Znalosti fyziky prověřil kvíz, kde některé překvapila informace, že nejreaktivnějším prvkem je fluor a uran je vlastně z kamene (smolince). V chemii jsme si vyvodili a zopakovali zákonitosti skryté v periodické tabulce prvků, uvedli příklady názvu prvků z roku 1848, jako byl hořík, kazík, ďasík, chaluzík nebo nebesník. Vymýšleli jsme i nové chemické prvky, které vědci zanedlouho objeví. Z naší dílny vyšlo například frendium (růžový plyn vyskytující se mezi nejlepšími kamarády, protonové číslo 119, elektronegativita 5,6), felicium (velmi pevný kovový prvek, ze kterého se vyrábí lis do drtiče odpadu, protonové číslo 1000, elektronegativita 11) a bananium (plyn objevený ve školní tašce žáka po prázdninách, banán na teplém místě shnil, později se z něj na chladném místě stal plyn způsobující neskutečnou chuť na banány, protonové číslo -∞, elektronegativita 1000). Pohráli jsme si… Přírodopis přinesl informace o významu vápníku, hořčíku, železa, zinku, síry, jódu a křemíku pro naše zdraví, vyzkoušeli jsme si nácvik první pomoci znehybnění zlomeniny kosti předloktí šátkovým závěsem. Dalším důkazem naší šikovnosti se stala hodina výtvarné výchovy, kde jsme vyráběli z kovového odpadu zvířata. Z plechovek, instalatérských trubek, šroubků, drátů, alobalu, ale i hrotů psacích per vznikla neskutečná zoologická zahrada. Tato pohodová hodina utekla přímo neuvěřitelně.

 

 

Jak žáci hodnotili tento netradiční projektový den? Bylo to zajímavé zpestření výuky. Dozvěděli jsme se věci, co jsme se ještě neučili. I když mě fyzika absolutně nebaví, úkoly, co jsme měli splnit, byly zábavné. Chtěla bych si to někdy zopakovat. Mohli jsme projevit veškerou naši kreativitu a taky náš výrobek byl nejlepší.

A jak dopadla soutěž mezi týmy? Nasazení žáků bylo skvělé, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. První příčka patří soutěžnímu týmu z 8. C ve složení Petr Makový, Kristián Kvita, Dominika Motyková, Lucie Seltenreichová a Jesse Tiburcio. Na druhém a třetím místě se umístila dvě družstva - ze třídy 8. B Kamila Štefková, Eliška Martiňáková, Kristýna Ivanová, Julie Šablaturová a Kateřina Jalůvková a družstvo 8. A, které tvořili Martin Jaroš, David Štefek, Michael Pospíšil, Tereza Doláková a Natálie Bečková.

 

 

Projektový den se vydařil, žáci obohatili své znalosti i dovednosti na téma periodická tabulka prvků, dozvěděli se zajímavosti o chemických prvcích a využili je v řešení kvízů, rébusů a přiřazovaček.

GALERIE 

Nekovy

K životu potřebujeme oxygenium,

k vzduchoplachtění zas hydrogenium.

Fosfor, ten nám světlo dává,

síra nám s ohněm pomáhá.

Dusík ho zas udusí,

uhlík, ten se obrousí.

Selen se s jelenem splete,

to vše v jedné větě.

(8. C: Dominika, Jesse, Lucie, Kristián, Petr)

 

Nekovy

Kyslíkem, tím dýcháme,

díky tomu žijeme.

Vodík, ten je bezbarvý,

se vzduchem je hořlavý.

 

Se sírou si užíváme,

žlutou barvu rádi máme.

K tomu fosfor, selen

a jsem z toho jelen.

Uhlíkem si zatopíme

a u krbu se pobavíme.

(8. B: Eliška, Julie, Kamila, Kristýna, Kateřina)

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm