Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Pozvánka na městské kolo OVOV

12.03.2019

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Pozvánka

na 7. ročník městského kola ve Frenštátě p. R.

 

Pořadatel:         ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín

 

Termín:              čtvrtek  21. 3. 2019

 

Místo konání:   Základní škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913

 

Účastníci:         a) smíšená družstva (jedno družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci),

                               ročník narození 2005 - 2008                                                                                                                            

                               škola může přihlásit maximálně dvě družstva 

                         b) jednotlivci – ročník narození 2004 - 2009 (kategorie dívky, chlapci)

                               škola může přihlásit maximálně 8 závodníků (počet dívek a chlapců

                               není pevně stanoven)

 

Přihlášky:          posílejte e-mailem na přiložené soupisce družstva/jednotlivců  nejpozději do       

                          pondělí 18. 3. 2019 na e-mailovou adresu tv@zstyrfren.cz

                          Originál soupisky družstev/jednotlivců potvrzené ředitelem školy předá vedoucí  

                          družstva při prezentaci. Změny na soupisce lze provést při prezentaci.

 

Disciplíny:        hod medicinbalem, leh-sed, trojskok, švihadlo, dribling

 

Pravidla:          pravidla disciplín naleznete  na

                        http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny

                                                            

Bodování:        podle tabulek OVOV

 

Prezence:         do 8.15 hod. v  kabinetě tělesné výchovy ZŠ Tyršova 913

 

Startovné:        neplatí se žádné poplatky   

    

Začátek soutěže:    8.30 hod.

 

Kontakt:              556  835  920  sekretariát ZŠ a MŠ Tyršova 913

                            556  836  452  kabinet Tv - A. Lavičková 

                            e-mail: alena.lavickova@zstyrfren.cz

 

Frenštát p. R., 18. února 2019                                                               Mgr. Alena Lavičková, ředitel závodu

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm