Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Mikulášské nocování 2018

03.12.2018

 

Poslední listopadový pátek jsme v naší družině pořádali pro naše prvňáčky Mikulášské nocování, které má už několikaletou tradici. Na 30. listopad jsme se již dlouho všichni těšili. Čím víc se blížil termín oblíbené akce, tím víc děti řešily, jestli přijde s Mikulášem i čert.

Ani jsme se nenadáli a už tu byl poslední listopad. V odpolední družině si každé oddělení trénovalo písničku či básničku, kterou Mikuláši a jeho doprovodu přednese. Příprava se přece nesmí podcenit! V podvečer začaly do družiny přicházet děti s patřičnou výbavou. Všichni nocležníci si přinesli karimatku, spacák, hygienické potřeby a samozřejmě i svého plyšového mazlíčka. Po uložení věcí se děti navečeřely a byly seznámeny s programem. Poté jsme se všichni oblékli a ozdobeni svítícími rohy a lampiony se vydali na náměstí. V jednotném blikajícím šiku jsme došli k rozsvícenému stromu. Zde jsme všichni zazpívali několik vánočních koled. Od krásně nazdobeného stromu jsme se vydali na malou procházku.

Po příchodu do školy začala stoupat nervozita. Mikuláš už se totiž blíží! Už byl spatřen na školním dvoře. Honem se usadit a ještě naposledy zopakovat písničku pro Mikuláše, čerta a anděla. A už někdo klepe na dveře. Je to opravdu Mikuláš, anděl, a dokonce dva čerti. Stejně jako v minulých letech, tak i letos si s sebou Mikuláš přinesl knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny neposluchy.

Čert už se těšil, že si některého odnese do pekla. Nakonec všichni malí rošťáci vyvázli jen s napomenutím. Naši nocležníci dostali po zazpívání koledy od Mikuláše balíček. Na závěr ještě společné foto a Mikuláš s doprovodem odchází za dalšími dětmi.

Po nadílce se všichni ochotně odebírají do velké tělocvičny. Zde si každý najde svoje místečko, rozbalí karimatku a spacák. Ještě provést nebytnou hygienu a šup do spacáku. Paní vychovatelka přečetla pohádku, u které mnohé děti rychle usnuly.

Ráno po probuzení a nezbytném uklizení svých věcí se malí nocležníci vrhli na vydatnou snídani. Děti si mohly vybrat z několika druhů domácích buchet, které upekly maminky. Po nezbytném doplnění kalorií jsme se odebrali do velké tělocvičny, kde se každý zapojil do své oblíbené sportovní činnosti. Ti, kterým se po ránu sportovat nechtělo, zůstali v družině a hráli si.

Podle ohlasů dětí i rodičů se letošní nocování opět náramně vydařilo. Děkujeme rodičům za jejich spolupráci, ať už při obohacení jídelníčku, či za sponzorský finanční dar.

 

Tak zase za rok! 

 

GALERIE

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm