Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

OTEVŘENO! Nové šatny v provozu!!

05.10.2017

Ve čtvrtek 5. října 2017 byly pro žáky otevřeny nové prostory šaten v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě. Paní ředitelka přestřihla žlutou pásku, paní zástupkyně rozdávaly dětem sladkosti, u zábradlí vše sledovali dva školní skřítci. Hrála hudba a balónky uvázané na zábradlí připomínaly, že se tady děje něco velkého, slavnostního.

Paní ředitelka pak ve školním rozhlase připomněla žákům, že výstavba šaten trvala téměř šest měsíců a stála více než jedenáct milionů korun. „Samotné rekonstrukci předcházelo několik let usilovné práce, aby si žáci mohli odkládat své svršky a obuv v důstojných podmínkách. Dnešní den i rok se zapíše nesmazatelným písmem do historie naší školy. Věřím, že se vám rozšířené a zmodernizované prostory školních šaten líbí, oceníte komfort samostatné šatní skříňky pro každého z vás.

Proměna suterénu školy je překvapivá. Vše je nové, čisté, světlé a moderní. Doufám, že si této nové hodnoty budete patřičně vážit a společně se snažit uchovat ji ve stávajícím stavu co nejdéle.

Ať nám nové šatny dlouho užitečně slouží!“

(z proslovu paní ředitelky Zdeňky Murasové)

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm