Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Evropský den jazyků

03.10.2017

Evropský den jazyků

  Dne 29. 9. 2017 jsme si v ZŠ Tyršova připomenuli Evropský den jazyků. Tento den se slaví každoročně 26. září a jeho cílem je propagace studia cizích jazyků v zemích Evropy. 

 První stupeň zařadil propagaci anglického jazyka do své výuky, žáci druhého stupně měli během dopoledne možnost zúčastnit se zábavných jazykových aktivit v učebně cizích jazyků a v multimediální učebně. Mnozí z nich se při plnění úkolů z anglického, německého a ruského jazyka dobře bavili. Někteří se aktivně zapojili do hledání ,,kešek", které bylo spojeno s reáliemi zemí, jejichž jazyky se ve škole učí. Ti úspěšní pak byli odměněni drobnými cenami.

Výsledkem bylo, že Evropský den jazyků přiblížil dětem také jazyky zemí, s nimiž běžně do styku nepřicházejí. A navíc uvědomění si společného základu slovanských jazyků a význam jazykové vybavenosti pro život.

Eva Šmírová, učitelka cizích jazyků

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm